Wij werken mee aan de klauwverzorging van de toekomst

Eerder dit voorjaar werd het nieuwe VLAIO-project ‘Clawcare’ boven de doopvont gehouden. Daarin zoekt UGent in samenwerking met ILVO, Hogeschool Gent, Inagro en Hooibeekhoeve de komende jaren naar innovatieve tools voor de ondersteuning van preventieve en curatieve klauwverzorging bij melkvee. Zo willen deze projectpartners de aanpak van klauwproblemen op Vlaamse melkveebedrijven uiteindelijk gaan actualiseren en optimaliseren. Als experts ter zake, maken wij van Goderis CowCompany deel uit van de adviesgroep van dit project.

Dé praktijkgids voor klauwverzorging dateert uit 1989Actualiseren en optimaliseren

Over het belang van klauwverzorging hebben we het hier op deze blog eerder al gehad. Het is een belangrijke factor voor de productiviteit van het rundvee, waar ook het welzijn van de dieren en de arbeidsvreugde van de landbouwer mee samenhangen.

Dé praktijkgids voor klauwverzorgers – ‘Cattle Footcare and Claw Trimming’ – werd neergeschreven door de Nederlandse veearts Toussaint Raven, maar dateert ondertussen alweer van 1989. Dertig jaar na datum dringt de vraag zich dan ook op of de beschreven ‘Dutch method’ nog wel toepasbaar is en of die niet verbeterd kan worden.

Precies dit is de algemene onderzoeksvraag binnen het ‘Clawcare’-project, waarbij drie concrete doelen in even veel werkpakketten naar voren worden geschoven.

Curatieve klauwverzorging

Wat de curatieve behandeling betreft, wil men nagaan of moderne tools de klauwverzorger kunnen helpen bij zijn werkzaamheden. Met het blote oog kan hij immers maar moeilijk inschatten waar een letsel zich precies bevindt en hoe diep hij daarbij in de klauw mag snijden. Thermografie is hierbij een mogelijke oplossing. Op warmtebeelden vallen zoolzweren namelijk wel te lokaliseren, want die lichten op door de hogere temperatuur rond de ontsteking. Uiteindelijk wil men de letsels automatisch gaan detecteren via een zelflerend beeldverwerkingsalgoritme, dat dan gebruikt kan worden in een smartphone-app. Dit zou resulteren in een aanzienlijke tijdswinst.

“Denk hierbij evenwel niet alleen aan het eigenlijke werk van de klauwverzorger, bij de verzorging van het letsel. Eenmaal de technologie op punt staat en betaalbaar is, zou ook de veehouder zo’n warmtecamera kunnen aanwenden, om dan al in een vroeg stadium eventuele ontstekingen op te sporen. Een vroegere behandeling resulteert in beter dierenwelzijn en in minder productieverlies”, stelt klauwverzorger Wout Goderis van Goderis CowCompany. “Wij hebben zelf al enige ervaring met dergelijke camera’s en die lijken ons veelbelovend. Om echt een automatische objectherkenning te kunnen opzetten, is er in eerste instantie wel nood aan heel veel voorbeeldfoto’s, en dit laag per laag van de klauw.”

Op warmtebeelden is de precieze locatie van klauwletsels te zien

 

Preventieve klauwverzorging

Ook in de preventieve verzorging ziet men potentiële verbeterpunten, door drukmetingen te gaan toepassen. Een 3D-camera kan de optimale drukverdeling in de klauwen in beeld brengen, terwijl je via echografie de ideale zooldikte kan achterhalen. Ook drukmatten komen in dit tweede werkpakket in beeld. Hier gaat het vooral om een actualisering van de gangbare technieken.

“Die optimale drukverdeling is 45% op de mediale en 55% op de laterale klauw. Stellen we vast dat een koe uit balans is, dan kunnen we die al gaan bekappen nog voor er zich ernstige klauwletstels voordoen, of zelfs nog voor het dier zichtbare tekenen van mankheid vertoont”, legt Wout uit. “Een drukmat zou hierbij dienst kunnen doen voor de kreupelheiddetectie, net zoals halsbanden nu al worden ingezet voor de bronstdetectie. Dit zou zonder meer een goeie zaak zijn. Te veel veehouders onderschatten immers nog het aantal manke dieren op hun bedrijf en de economische verliezen die ze oplopen door die koeien te laat te laten verzorgen. Als die detectie betrouwbaar is, zal dit bijdragen aan die noodzakelijke bewustwording.”

Actieve stoffen klauwbad

Tot slot zal men de komende jaren ook de gangbare en nieuwe klauwverzorgingsproducten in voetbaden onder de loep nemen. Hun werking tegen Treponema-bacteriën, als verwekkers van de ziekte van Mortellaro, wordt hierbij getest. In drie stappen wil men achtereenvolgens de potentiële actieve stoffen inventariseren, de gemaakte selectie in het labo testen op de afdoding van Treponema’s, en daarbij ook nog de invloed van mest en de concentratie op de werking achterhalen. Dit moet resulteren in praktische aanbevelingen. Welke producten kan men het best gaan gebruiken in de klauwbaden, in welke concentratie, en hoe dikwijls moet dit dan ververst worden?

Specialiseren

Uiteindelijk willen de projectpartners de onderzoeksresultaten wijd verspreiden via kennisplatformen zoals Koesensor, artikels in de vakpers, op studiedagen, bedrijfsbezoeken en workshops. De ontwikkelde tools wil men dan weer als dienstverlening aanbieden binnen opleidingen aan melkveehouders, klauwverzorgers en dierenartsen. Zo wil men de opleiding tot klauwverzorger ook gaan professionaliseren.

“Ook dit lijkt ons zeker aangewezen. Door de huidige evolutie in de rundveehouderij – grotere bedrijven, minder arbeidskrachten en minder buitenloop – zien wij het belang van gespecialiseerde klauwverzorgers immers alleen maar toenemen. Tijdens het project zullen wij de tools als eersten kunnen testen, om dan onze bevindingen door te geven aan de projectpartners. We houden jullie uiteraard op de hoogte!”, klinkt het nog.

Meer weten over klauwverzorging? Contacteer Wout Goderis!

2020-03-29T14:10:39+00:00