Veel wetenschappelijk onderzoek rond klauwgezondheid

Veehouders moeten de nodige aandacht schenken aan de klauwgezondheid van hun koeien. Dit is niet alleen een belangrijke factor voor de productiviteit, ook het welzijn van de dieren en de arbeidsvreugde van de landbouwer hangen hiermee samen. Tegenwoordig gebeurt hier veel onderzoek naar, met onder meer bewegingstrackers, drukmetingen en warmtebeelden. Een studente diergeneeskunde komt in april bij ons stage lopen voor haar masterproef over de risicofactoren van de ziekte van Mortellaro.

 

Rolklauwen, zoolzweren of teennecrose: het zijn veel voorkomende klauwaandoeningen. “Ook de ziekte van Mortellaro of Italiaanse stinkpoot is een gekend probleem op Vlaamse melkveebedrijven”, weet Floor Braeckevelt, laatstejaarsstudente diergeneeskunde optie herkauwers aan de UGent. “Er zijn vandaag verscheidene behandelingsmethoden en -producten beschikbaar, maar het volledig uitroeien van deze ziekte is vrijwel een onmogelijke opdracht. Daarom gaat mijn thesis over de verschillende risicofactoren op bedrijven die de impact van dit probleem kunnen vergroten. Of anders gesteld: het beheersen van die risico’s, om zo de impact in te perken.”

“Mortellaro is een besmettelijke, multifactoriële ziekte. Dit wil zeggen dat het ontstaat door de combinatie van verschillende factoren die elkaar in de hand werken. Zo spelen genetica, bedrijfshygiëne en -management, maar ook de voeding en het staltype een belangrijke rol. Indien men deze risicofactoren tot een minimum kan beperken, zouden ook de problemen en de kosten tot een minimum beperkt moeten worden”, verduidelijkt Floor.

Die kosten kunnen hoog oplopen. “De kostprijs voor een bedrijf van 65 lacterende koeien bevindt zich tussen de 1.000 en 2.000 euro per jaar, of een 25-tal euro per aanwezige koe”, stelt Floor. De werkelijke kosten liggen evenwel nog een pak hoger, door een sneeuwbaleffect. De koeien bewegen immers minder, hun voederopname daalt, de fertiliteit gaat achteruit, hun algemene gezondheid komt in het gedrang en finaal slinkt dus ook de melkproductie.

“Het doel van mijn thesis is tweevoudig”, vervolgt Floor. “Ik wil zien in welke mate Mortellaro voorkomt op de bedrijven en ook onderzoeken in welke mate de aan Mortellaro gerelateerde risicofactoren voorkomen op diezelfde bedrijven. Zo kan ik een inschatting maken van de mate waarin elke risicofactor doorweegt. Het einddoel is een controleprogramma – een checklist of een puntensysteem – waarin deze belangrijke punten staan opgelijst en waarin staat uitgelegd hoe deze gemonitord en gecontroleerd kunnen worden.”

 

Via mijn begeleider, professor Geert Opsomer, kwam ik in contact met dierenarts Marc en klauwverzorger Wout Goderis van Goderis CowCompany. Zij werken met een duidelijk registratieprogramma dat verbonden is aan de klauwgezondheid en -behandeling op de bedrijven. Zo kan ik een groot aantal gegevens op een efficiënte manier verwerken in mijn thesis. Tegelijk hoop ik ook een aantal bedrijven te kunnen bezoeken, zodat ik mijn literatuurstudie kan toetsen aan de praktijk. Ik kijk er alvast naar uit!”

Meer weten over klauwverzorging? Contacteer Wout Goderis!

2019-03-13T12:00:28+00:00