VIDEO: Loonwerkers in de kijker op de Dag van de Landbouw

In dit bijzonder jaar pakken we onze traditionele video naar aanleiding van de Dag van de Landbouw wat anders aan. Deze keer zetten we geen interne medewerker van Goderis CowCompany in de kijker, maar tonen we een hele equipe van loonwerkers. Een goeie koegezondheid start immers bij het voeder en deze heren hielpen ons de voorbije maanden bij het zaaien, hakselen en inkuilen van de maïs.

Een dikke merci; Jorg, Rik, Jonas (x2), Joris en Matthias! Kijk even mee naar het werk van een half jaar in 3 minuten!

Grove maïskorrels

Wij kozen voor de middenvroege FIGARO-snijmaïs (FAO 240) op onze zandleemgrond, omdat die qua korrelopbrengst positief uit de proeven van vorig jaar kwam. De zaden van dit maïsras leveren grove korrels op, die bestand zijn tegen de darmbacteriën van de koeien. Zo wordt de zetmeel uit de korrels beter afgebroken en opgenomen bij het voederen.

Haksellengte

We opteren hierbij voor een haksellengte van 21 mm, wat langer is dan de gemiddelde lengte in onze contreien. Op bijscholing in de VS leerden we dat de maïsstructuur hierdoor beter behouden blijft en de opneembaarheid hiermee verder vergroot, wat leidt tot een betere pensgezondheid voor de koeien. Het nadeel is weliswaar dat je hierdoor meer opslagruimte nodig hebt.

Precisielandbouw

De hakselaar die in de video te zien is, is gps-gestuurd. Hiermee vallen niet alleen de totale oppervlakte en de gemiddelde opbrengst van het perceel af te lezen, maar kunnen we ook nauwkeurige zones met nattere of drogere opbrengst onderscheiden. Dit levert nuttige informatie op voor het volgende jaar, waarbij we dan ons bemestings- en besproeiingsplan voor die zones kunnen aanpassen.

Meer weten over bedrijfsbegeleiding? Contacteer Marc!
2022-04-07T10:32:16+00:00