“Extra paar ogen van externe expert ter begeleiding”

25 jaar nadat zijn vader hem voor het eerst inschakelde, doet huidig zaakvoerder Klaas Hauspie nog steeds een beroep op Marc Goderis van Goderis CowCompany als vaste bedrijfsdierenarts van zijn boerderij in Veurne. Ondertussen vertrouwt hij deze externe expert ook voor de bedrijfsbegeleiding en rantsoenberekening, waarmee die mee verantwoordelijk is voor de groei van het bedrijf. “Wij zijn allebei gebeten door innovaties en gedreven door cijfers.”

Vooruitstrevend bedrijf

Klaas Hauspie nam in 2018 het gemengd landbouwbedrijf over dat zijn vader Marc in 1979 in Avekapelle had opgericht als vleesvee- en varkensbedrijf. Vandaag zijn er drie activiteiten: melkvee, pluimvee en akkerbouw.

“Onze huidige melkveestapel telt ruim 300 dieren, waaronder zo’n 180 lacterende koeien. Deze bedrijfstak is intensief geautomatiseerd. Zowel het voederen als het melken gebeurt met robots, en ook het strooien van de ligboxen en het reinigen van de roosters verlopen volledig automatisch”, vertelt Klaas.

Diezelfde, vooruitstrevende visie deelt hij met Marc Goderis, die hier als vakdierenarts rund al sinds 1997 de vaste bedrijfsdierenarts is voor de melkveehouderij. Zijn takenpakket reikt ondertussen evenwel verder dan de preventieve en curatieve diergeneeskunde.

Beproefde adviezen

Diepstrooiselbox“Marc heeft ons de voorbije jaren vooruitgeholpen met zijn adviezen rond bedrijfsbegeleiding en rantsoenberekeningen. Zo raadde hij ons ruim tien jaar geleden al aan om van koematrassen over te schakelen op diepstrooiselboxen. Hiervoor gebruiken we de eigen mest als strooisel. Dit huisvestingsysteem sluit dus aan op onze mestverwerking en past in het huidige beleid van kringlooplandbouw”, klinkt het.

“Voorts komt hij om de vier weken langs om de geïnsemineerde, drachtige en gekalfde koeien te controleren. Daarbij analyseert hij ook onze vruchtbaarheidscijfers. Tot slot geeft hij sinds kort ook tips voor ons rantsoen, waarvoor hij uitgaat van een Amerikaanse benadering. Zowel de diergezondheid als de economische factor worden in rekening gebracht in zijn softwareprogramma”, weet Klaas.

Externe blik

“Wat ik vooral waardeer in Marc, is zijn nieuwsgierigheid naar noviteiten en zijn gedrevenheid om onze bedrijfsresultaten steeds verder op te krikken. Daarnaast is het zeker interessant dat hij als externe expert op verschillende bedrijven komt en niet elke dag hier is, wat mijn eigen bedrijfsblindheid wat compenseert”, beseft de zaakvoerder.

“Ik kan gerust stellen dat zijn adviezen mee verantwoordelijk zijn voor onze groei. Toch wil ik hem niet zozeer aanraden aan anderen, omdat ik hem niet kwijt wil”, schatert hij. “Al groeit Goderis CowCompany natuurlijk ook en zie ik hun team alsmaar uitbreiden. Daardoor ben ik er zeker van dat de gekende, vlekkeloze service gegarandeerd blijft!”

Meer weten over bedrijfsbegeleiding en rantsoenberekening? Contacteer Marc Goderis!

2023-01-17T16:49:04+00:00