“Nieuw stalconcept leidt tot betere bedrijfsresultaten”

Toen hij bij de uitbreiding van zijn melkveestapel een nieuw stalconcept overwoog, ging Filip Louwagie uit Poperinge ten rade bij Marc Goderis van Goderis CowCompany. Rekening houdend met de huidige bedrijfsvorm en de gewenste, toekomstige resultaten, adviseerde hij een innovatieve compoststal. “Die biedt veel voordelen, zowel qua diergezondheid als op financieel vlak.” 

Compoststal

Jersey-koeienFilip Louwagie en zijn vrouw Ann Decrock zijn sinds 1995 de derde generatie aan het roer van den Overdraght in Poperinge. Waar Ann zich vooral ontfermt over de bijhorende glamping, doet Filip het dagelijks werk op de eigenlijke boerderij. Daar tref je tegenwoordig naast de vleesvarkens ook een honderdtal melkkoeien. “Die zijn nu van het Jersey-ras, omwille van de efficiënte voederopname en de geringe uitstoot, terwijl we hiermee aanzienlijk hoge vet- en eiwitgehaltes behalen. Onze akkerbouw is beperkt en is louter bestemd voor onze dieren”, zegt Filip.

In diezelfde lowcost-filosofie raadde Marc Goderis van Goderis CowCompany hen een compoststal aan, toen ze hem in 2020 als adviseur stallenbouw en -renovatie betrokken bij hun nieuwe uitbreidingsplannen. “Tien jaar eerder waren we al overgeschakeld van een potstal naar ligboxen, maar de resultaten vielen tegen. Daarop vroegen we Marc zijn advies om op een economisch verantwoorde manier te investeren in een nieuw stalconcept, rekening houdend met onze geringe mestafzet en de beperkte aankoop van ruwvoeder. Enerzijds verbouwden we de bestaande stal, waar nu de melkrobot staat, en anderzijds breidden we die ook uit met een open, lichtrijke serrestal”, toont de melkveehouder.

 

Compoststal stalconcept

Meervoudige voordelen

Daar staan of liggen de dieren op vlasleem en passeert er een mestschuif over de betonnen vloer, aan de kant van de voedergang. “Dit stalconcept is goedkoop qua bouw, arbeidsefficiënt en het absolute summum op het vlak van koecomfort. Dit laatste resulteert dan weer in een hoge langleefbaarheid en een goeie klauw- en uiergezondheid. Bovendien hebben we hiermee geen opslagruimte voor stro of mest nodig, waardoor we dus opnieuw kosten besparen. Meer zelfs: we voeren geen drijfmest af , maar produceren compost, wat we in de nabije toekomst wellicht zullen kunnen verkopen als grondverbeteraar.”

Positieve resultaten

Marc Goderis en Filip LouwagieDe compoststal is relatief nieuw in België. Marc zag dit concept voor het eerst op studiereis in de Verenigde Staten, als lid van Dairyland Initiative. “Hij raadde ons deze stal aan omwille van die vele gezondheids- en economische voordelen. Daarmee bracht hij als dierenarts en bedrijfsbegeleider dus de verschillende bedrijfsaspecten in rekening en speelde hij goed in op onze initiële vraag. Doordat dit stalconcept zo vernieuwend is, was dit voor ons een sprong in het onbekende. Toch vertrouwden we Marc en volgden we zijn advies, door zijn open communicatie en onze persoonlijke klik. Tot slot stelt hij zich steeds flexibel op. Heeft hij geen tijd, dan mààkt hij tijd. Dat kan ik ten zeerste waarderen.”

Na twee jaar kan Filip een eerste evaluatie maken en bevredigende resultaten voorleggen, die hij grotendeels toeschrijft aan die nieuwe huisvesting. “Onze melk heeft nu een gemiddeld vetgehalte van 62 en een eiwitgehalte van 44. Bovendien hebben we slechts 55% jongvee, een afkalfleeftijd van 23 maanden voor de vaarzen en is zowat 50% van de koeien drachtig na de eerste inseminatie. Dit resulteert in een laag vervangingspercentage voor onze veestapel. Finaal kan ik dus zeker stellen dat de netto-opbrengst per koe sterk gestegen is en dat deze investering een heel terechte keuze was”, prijst hij zich gelukkig.

Meer weten over advies stallenbouw en -renovatie? Contacteer Marc Goderis!

2023-07-23T14:45:21+00:00