Advies van de veearts: “Vaccineer en ontworm bij de weidegang”

Koeien die na een winter op stal in de wei gaan grazen, maken daarbij graag een vreugdedansje. Nochtans gaat die andere, minder beheersbare omgeving gepaard met risico’s, doordat ziektes kunnen worden overgedragen via contact tussen de koeien onderling, of via muggen in de buitenlucht. Tijd dus om bij de weidegang de koe bij de horens te vatten met enkele preventieve maatregelen, zeker nu de nieuwe Europese dierengezondsheidswet ‘Animal Health Law’ (AHL) in voege treedt. Vakdierenarts rund Marc Goderis geeft zijn advies rond IBR, blauwtong, BVD en ontwormen.

IBR

Op 21 april 2021 treedt de nieuwe ‘Animal Health Law’ in voege, wat gepaard gaat met heel wat wijzigingen voor de aanpak van IBR in België. Op nationaal niveau krijgen we nog maximaal 6 jaar de tijd om officieel vrij te worden van IBR. In de strategie om dit doel te bereiken, is een langetermijnplanning met verschillende mijlpalen uitgestippeld voor beslagen met I3- of I4-, of I2-statuut.

  • Zo moeten IBR-vrije bedrijven (I3 of I4) er alvast rekening mee houden dat zij vanaf april 2024 niet meer mogen vaccineren tegen IBR.
  • I2-bedrijven zijn dan weer verplicht om IBR-dragers (gE-positieve runderen) binnen een wettelijk vastgelegde termijn te verwijderen van hun beslag. Vanaf oktober 2023 zal het zelfs helemaal verboden zijn om gE-positieve runderen te houden.

“Met de ingang van de nieuwe regelgeving zitten we nu dus in een kritische periode. Daarbij raad ik àlle bedrijven aan om te vaccineren nu het nog mag, om zo het risico niet te lopen om nieuw geïnfecteerde dieren te hebben en die dan over twee jaar te moeten opruimen“, zegt Marc Goderis.

Blauwtong

“Wat blauwtong betreft, vaccineren we normaal tegen type 8. Gezien de huidige aanwezigheid van type 4 in Frankrijk, tot tegen de grens met ons land, adviseer ik om nu zowel tegen type 8 als tegen type 4 te vaccineren“, vervolgt de vakdierenarts rund.

Verspreiding types blauwtong in Europa

Momenteel is blauwtong type 8 aanwezig in België. In Frankrijk is daarnaast ook blauwtong type 4 aanwezig. Bron: ec.europa.eu

BVD

Voor BVD blijft de bekende aanpak onveranderd. “Spoor dragers op en verwijder die, en waak over de biosecurity op uw bedrijf”, tipt Marc Goderis. “Vaccineer zeker ook tegen BVD, want dat is de enige manier om u hiertegen 100% te behoeden.”

Ontwormen

“Bij het ontwormen hangt de strategie af van het feit of de koeien al dan niet makkelijk verzameld kunnen worden in de weide. Is dat niet het geval, dan adviseer ik een eenmalige behandeling bij het uitweiden. In het andere geval is een andere toediening aangewezen. Die is goedkoper dan het eerste alternatief en gebeurt in twee fasen, met het bijkomende voordeel dat er daardoor een betere immuniteitsopbouw is. Er is daarbij de keuze om meteen bij de weidegang te behandelen en vervolgens 11 weken later; ofwel om de behandeling pas 3 weken na de weidegang aan te vangen en 11 weken later te herhalen, wat dan dus een extra handeling inhoudt”, aldus nog de expert van Goderis CowCompany.

Meer weten over diergeneeskunde? Contacteer Marc Goderis!

2021-04-20T20:58:52+00:00